Onze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat u als eigenaar van uw hond, verder te noemen ‘Klant’, (mondelinge) afspraken heeft gemaakt met Kim van Doornik of een door haar aangewezen vervanger, verder te noemen BBH.
U kunt deze algemene voorwaarden hier downloaden. Desgewenst kunt u ook een apart sleutelcontract downloaden en laten ondertekenen door Kim van Doornik. Die op haar beurt uitsluitend werkt op basis van wederzijds goed vertrouwen. Deze algemene voorwaarden dienen dan ook vooral om inzicht te geven in de geldende normen en rechtspositie van de Klant en BBH.

Algemene voorwaarden

1. De Klant is verplicht ervoor te zorgen dat BBH op de afgesproken dagen en tijden toegang heeft tot de plaats waar uw hond zich bevindt. Indien de hond niet aanwezig is of als BBH geen toegang heeft tot deze plaats worden de kosten van de geplande wandeling volledig in rekening gebracht.
2. BBH gaat zorgvuldig om met uw huissleutel en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of inbraak in uw huis. Bij de sleutel worden geen adresgegevens bewaard, alleen de naam van de hond. Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal BBH de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. BBH kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.
3. BBH let goed op uw hond. Mocht er toch iets gebeuren, dan neemt BBH onverwijld contact op met de Klant of diens contactpersoon voor overleg. De eventuele kosten zijn voor rekening van de Klant.
4. De hond(en) dienen te luisteren naar basiscommando’s. Wij verwachten dat de hond sociaal is naar mensen en de groepshonden. BBH behoudt zich het recht om de hond tijdens de groepswandeling niet mee te laten gaan als blijkt dat er problemen kunnen ontstaan. Zo nodig kan BBH de hond na overleg met de Klant individueel uitlaten.
5. De hond moet zijn ingeënt tegen de meest voorkomende hondenziekten, waaronder ook kennelhoest. De Klant kan de informatie daarover achterhalen bij zijn dierenarts of het inentingsboekje.
6. Belangrijk: Chip
De hond dient gechipt te zijn. En voorzien van een riem met penning met zijn naam en de adresgegevens van de Klant. Als de hond wegloopt is BBH niet aansprakelijk, maar zal alles in het werk stellen om de hond te vinden.
BBH wil graag op de hoogte gehouden te worden van eventuele gezondheidsveranderingen; bijvoorbeeld loopsheid, oorklachten en dergelijke.
7. De klant blijft, als eigenaar van de hond, te allen tijde aansprakelijk voor de hond en dient een WA-verzekering te hebben gesloten die ook de hond meeverzekert. BBH is niet aansprakelijk voor schade die de hond oploopt of aanricht.
8. BBH is niet aansprakelijk voor schade aan woning en/of inboedel door een natte en/of vieze hond. BBH zal de hond altijd handdoek droog in uw woning achterlaten.
9. Als de Klant is verhinderd, dat wil zeggen als een wandeling op een afgesproken datum niet kan doorgaan, dient de Klant dat 24 uur van tevoren door te geven. Doet de Klant dat niet, dan wordt de wandeling toch in rekening gebracht.
10. De kosten voor afspraken op langere termijn, zoals opvang tijdens de vakantie, dienen vooraf betaald te worden.
11. Een incidentele uitlaatwandeling dient per keer contant te worden voldaan.
12. BBH behoudt zich het recht voor om
– een hond te weigeren en om de samenwerking te beëindigen.
– de wandeling te beëindigen als blijkt dat de hond het niet fijn vind en/of zich slecht gedraagt.
– een wandeling te annuleren wanneer die als gevolg van autopech, ziekte of slechte weersomstandigheden zoals sneeuw en ijzel of warm zomer weer (boven de 30 graden) niet kan worden uitgevoerd in verband met de veiligheid voor de honden. De kosten van de wandeling worden in dat geval terugbetaald.
– de voorwaarden en/of prijzen te wijzigen. De Klant wordt hiervan altijd schriftelijk op de hoogte gebracht.